વરસાદ માં બહાર ખાવાનું ઝેર સમાન બેક્ટેરિયા સીધા પેટમાં પહોંચશે

Who doesn’t love hot tea, pakoras and samosas amidst the drizzle. But eating pakoras and samosas sold on lorries during ...
Read more

ચોમાસામાં વાળમાં સમસ્યા ન થાય તે માટે અપનાવો આ ઘરગથ્થુ ઉપાય

 Dandruff reduces the beauty of hair in rainy season and hair falls due to dandruff. Dirt and pollutants stick to ...
Read more

ચોમાસા માં 5 વસ્તુઓ નું સેવન ટાળો , બીમારી ઓ રહેશે દૂર

 Avoid consuming green vegetables as germs grow in them Massa-laden food is high in fat and fatStomach problems are aggravated ...
Read more

કોલેસ્ટ્રોલનો દુશ્મન છે રસોઈનો આ મસાલો, ચપટી સેવન આપશે ફાયદો

 Eating Cinnamon Lowers Cholesterol and Triglyceride Levels Consuming a pinch of cinnamon on an empty stomach with a glass of ...
Read more

પથરીનો પ્રોબલેમ છે, દવાની જરુર નથી નાની-મોટી દરેક ઓગાળી નાખશે આ દાળ

Ayurveda and domestic treatments or herbal redress can additionally be used to therapy this disease. Kalathi dal has residences to ...
Read more

Repel mosquitoes from home without electronic machine

Friends, today we are going to talk to you about a very dangerous fever in present times i.e. dengue fever. ...
Read more

Disadvantages of drink cold water

Cold water is an easy way to relieve heat, but what you may not know is that cold water is ...
Read more